Phát ngôn sai lầm

đăng 09:48, 15 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 11:42, 6 thg 1, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Phát ngôn sai lầm
Phát ngôn sai lầm