Chúa ở đâu?

đăng 02:42, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 12:03, 6 thg 1, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Chúa ở đâu?
Chúa ở đâu?