Chỉ có hai lần

đăng 03:54, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 12:04, 6 thg 1, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Chỉ có hai lần
Vợ và chồng đều không chung thủy. Một thời gian sau đó bị lương tâm cắn rứt, họ tự thú trước mặt nhau. Anh chồng nói:
- Em yêu, anh phản bội em vẻn vẹn có hai lần. Lần đầu với một cô diễn viên, còn lần thứ hai với cô ghi tốc ký.
- Anh yêu, em cũng chỉ phản bội anh có hai lần. Lần đầu là với dàn nhạc nhà thờ, lần thứ hai là với một đội bóng.