Hình phạt nhẹ nhàng nhất

đăng 04:04, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 13:17, 11 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Hình phạt nhẹ nhàng nhất
Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục, các hình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng... Ðến mỗi tầng anh chàng đều lắc đầu quầy quậy. Khi đến tầng thứ 18, trông thấy có một đám phạm nhân đang bị đứng trong một căn hầm phân ngập đến ngang lưng, anh này mừng rỡ, nói với quỷ sứ: - Thôi được. Tôi chọn hình phạt này. Nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm. Vừa lúc ấy, tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát: - Hết giờ giải lao. Nào, tất cả hãy cắm đầu xuống!